Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011HÀNH TRANG NĂM ẤY CỦA NGƯỜI

Lên tàu,túi chẳng một đồng xu
Sóng bủa mênh mang, gió mịt mù
Chỉ trái tim vàng sôi máu Việt
Và bàn tay ngọc vẫy mùa Thu ...

 BẾN NHÀ RỒNG 6-2010-    THANH DẠ 

                                                             
                                                                                          5. 2010