Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN
 (kỉ niệm 10 năm ngày Nhạc sĩ đi xa)

Cứ bâng khuâng về Một - Cõi - Đi -Về
Hồn lưu luyến với tình mây nghĩa nước
Vía sỏi đá cũng mong cầu hạnh phúc
Lòng anh là âm - vực của trần gian
Làng Hóp
3/2011