Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

BUỒN VUI THẾ SỰ

Trong mơ chợt muốn lên trời
Để ăn , để uống , để chơi ...đỡ buồn
Thấy bao tiên nữ đã chuồn
Bởi không chịu nổi cái - buồn - thiên - cung
Suy đi , tính lại cho cùng
Trần gian có Hội - Lùng - Tùng ...Lại thôi!
Làng Hóp
05/4/2011