Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

thơ viết sau ngày 8 tháng 3

NỢ...Em là chủ nợ của đời Anh
Món Nợ Chung Thân - Món Nợ Tình
Trả đến bạc đầu chưa đủ gốc
Thì đành đeo nợ cả ba sinh !

Phố Quê - Người Tuổi Dê
10/3/2016 THANH DẠ