Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

VỊ CHUA CAY...


Mấy hôm Cảm Cúm li bì
Chẳng biết ăn gì cho miệng ngon đây

Tự nhiên nhớ vị Chua Cay
Cảm xúc với Phở dâng đầy trong ta !...

Thích...mà chẳng dám nói ra
Sợ vợ lại nghĩ ta đà chán..."Cơm" !

Phố Quê - Lão Tuổi Dê -12/3/2016 THANH DẠ