Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

LIỆU MÀ YÊU EM

Hôm nay Mồng 8 tháng 3
Vợ tớ bảo tớ rằng là Cũng Ngoan
Rằng là Cũng Biết Lo Toan
Yêu nhà, yêu nước, yêu...tràn cung mây !

74 mà vẫn thế này
74 mà vẫn Phây Phây Như Là...
Yêu Mây, yêu Nước, yêu Nhà
Yêu gì cũng được ; Liệu mà Yêu Em !

8/3/2016
PHỐ QUÊ
Lão Tuổi Dê TDN