Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

tri ân cuộc đời

TRI ÂN CUỘC ĐỜI

Cha anh vượt mọi gian lao
Cho ta đất rộng,trời cao yên bình
Cho ta tầm vóc,dáng hình
Cho ta ân nghĩa tử sinh ở đời
Nếu không biết sống vì người
Đời ta như một tiếng cười vô duyên

thanhdalanghopngayvulanbaohieu2011