Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

cảm xúc NHA TRANG (viết lại có sửa chữa)


CẢM XÚC NHA TRANG

Ta đắm mình trong trời,biển Nha Trang
Trong phấp phỏng phía Nhà Giàn sóng dữ
Trong nỗi nhớ Chế Lan Viên một thuở
Đi ngắm trời khi Bác ở trong hang*

Ta ôm nhau giỡn sóng bạc,mây vàng
Như có lỗi với người đang cống hiến
Đang đối mặt với cuồng phong,nguy biến
Giữ vuông tròn trời,biển...để ta yêu!

nhatrang7-2011
__________________________-
*Chế Lan Viên:"Tôi đến Nha Trang ngắm trời,biển đẹp
                      Có hay đâu hang Pắc-bó gió lùa..."

  s