Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

chia sẻ nỗi đau da cam

  

CÔNG LÝ
Người trồng cây Việt Nam
Làm ra những quả cam vàng mọng
Có kẻ đến ăn cam và chiếm đóng
Rồi trả cho người trồng
                              chất độc màu da cam
Người và cây và đất
                             bỗng lụi tàn
Còn kẻ ác vẫn bình an vô trách nhiệm
Công lý chẳng bao giờ tan biến
Bởi mọi người không khoanh tay đứng nhìn
Để kẻ làm ra chất độc đi-ô-xin
Vẫn bình yên vô sự
Còn người làm ra trái cam vàng ngọt lự
Vẫn hằng ngày khổ đau?...