Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

ở biển NHA TRANG

Ở BIỂN NHA TRANG

Dầm mình trong biển Nha Trang
Giật mình nghe sóng nhà giàn DK
Vẳng vần thơ CHẾ*xót xa
Thương người cứu nước không nhà,ở hang **

thanhdalanghop 7-2011
--------------------------------------


*CHẾ LAN VIÊN:
** tôi đến Nha Trang ngắm trời biển đẹp
có hay đâu hang Pắc bó gió lùa