Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

họa sĩ trên thế giới không đâu bằng họa sĩ TRUNG HOA vì họ muốn gì cứ vẽ ra là có


HỌA SĨ TRUNG -HOA
 

HỌA SĨ TRUNG-HOA VỐN RẤT TÀI
MUỐN GÌ ĐƯỢC ĐẤY VẼ RA NGAY
BÂY GIỜ LỚP TRẺ TÀI KINH KHỦNG
TRỜI BIỂN CHO VÀO MỘT NÉT XOAY**đường lưỡi bò 9 đoạnPHỐ HÓP 23-7-2011  ngày hội nghị ASEAN và QUỐC HỘI nước CHXHCN  VIỆT NAM đang họp