Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

gửi người ở phố HÙNG VƯƠNG (số nhà 284) thị xã CHÍ LINH

GỬI NGƯỜI Ở PHỐ HÙNG VƯƠNG


            (ông BÙI THÊ SỬ và GIA ĐÌNH)


Được mời ăn,được cám ơn
Xem ra THANH DẠ sướng hơn ÔNG TRỜI
Siêng năng làm lụng cả đời
Cũng mong được lúc nghỉ ngơi...Vậy thì...


Người mời;Ta chẳng chịu đi
Thì người phong chức ÔNG KI HỌ GỜ*
Đi thì uống RƯỢU ngâm THƠ
Giao lưu,tâm sự...xóa bờ cách ngăn


Được cám ơn, Được uống,ăn
Lẽ nào còn có lăn tăn nỗi gì
Nếu say thì hãy ngủ khì
Nếu tỉnh thì cứ li bì thơ văn


Đi chơi; đâu phải đi ăn
Cũng là chia sẻ trở trăn với đời
Cám ơn người có lời mời
Cám ơn người dám đến chơi nhà mình !...PHOHOP20-8-2011


*GRANDE:người keo kiệt