Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

mấy vần thơ chia tay MÙA HẠ

BÃO

Bão GIÓ thì sợ đổ nhà
Bão MƯA ngập ruộng cũng là nguy to
Bão GIÁ mới thật đáng lo
Nồi CƠM,xoong CÁ ...không dò;Cứ vơi!

HẠ NÓNG

Quạt treo,quạt đứng,quạt ngồi*
Máy điều hòa chạy liên hồi...như không!
Nóng chi_nóng nực,nóng nồng
Để người dài cổ ngóng trông THU về

*quạt trần,quạt cây,quạt bàn
thanhdalanghop 8-2011 tặng xómTRIAN