Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

nhân xem tấm bản đồ hình lưỡi bò do TRUNG QUỐC vẽ lãnh hải của họ trên biển đông-tin do TIỀN PHONG

CÁI LƯỠI BÒ
Lưỡi bò liếm cả biển đông
Hỏi rằng như thế còn không THÁI-BÌNH...?
Nói thì lý lý,tình tình
Mà sao làm kiểu-nhà-binh vậy à

KIỂU NÀY LÀ KIỂU CHAINA ?


 PHÔ HÓP 5-2011.RUOULANGHOP