Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

nhắn với người khác giới để yêu nhau mãi mãi

TRÓI NHAU
( Mai về em thả tóc mây 
Trói nhau ngàn sợi ,môi say tình nồng-thơ NHẬT HẠ tp HCM) 

Trói nhau bằng những nụ cười
Có khi còn chặt hơn mười loại dây

Trói nhau bằng nụ hôn say
Khiến người chẳng nghĩ đến ngày thoát ra

Dịu dàng,nồng thắm,nết na
Khác gì địa võng,thiên la...hỡi người!

PHỐ HÓP tháng 6-2011-TD