Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

tình yêu đích thực theo quan niệm của tôi

NÓI YÊU

Nói YÊU
đâu có dễ dàng
Sao người lại nỡ
vội vàng nói yêu...

YÊU đâu
ở chỗ nói nhiều
YÊU đâu
ở chỗ nuông chiều giao hoan!


PHÙ DUNG
sáng nở
tối tàn
bởi tình yêu chết
khi màn đêm buông!
 
PHỐ HÓP 04-6-2011(03-5-TÂN MÃO)