Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

CHÚC MỪNG BLOGS...CHOMINH

CHÚC MỪNG BLOGS CHOMINH
NHÀ CAO CỬA RỘNG,LUNG LINH SẮC MÀU
MẶT ĐƯỜNG RỘNG,CÓ CHIỀU SÂU
PHÒNG ĂN,PHÒNG NGHỈ,GÁC LẦU...CHỈNH TRANG
CHỦ NHÂN LỊCH THIỆP,ĐÀNG HOÀNG
SẴN LÒNG MỜI BẠN GHÉ SANG THĂM NHÀ...

CHÚC MỪNG NGƯỜI ĐÃ TÂN-GIA
AN CƯ,LẠC NGHIỆP,HÁT CA...NHƯ...ĐÀI

(TỪ PHỐ HÓP NAM-HỒNG,NAM SÁCH,HẢI DƯƠNG)