Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

gửi xóm tri ân và tất cả mọi người

ANH VÀ EM
Anh và Em làm hai đường ray
Cho Con -Tàu-Yêu chạy mãi
Ta song song là ta luôn gặp đấy
Là ta luôn nhìn thấy tận chân trời
Phố Hóp 12-4-2011  thanh dạ ruoulanghop