Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Tặng nhómTri Ân và mọi người cùng chia sẻ

CÕI YÊU
Nhớ nhau TRĂNG đợi GIÓ chờ
Đêm dài thao thức ,Bến bờ xôn xao
Mỏi mong nắng gắt ,mưa gào
Hoàng hôn tím biếc nhuộm vào cõi mơ

Phố Hóp 4-2011 thanh dạ