Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

LỜI NHẮN THÁNG TƯ

THÁNG TƯ NĂM ẤY Ở ĐÂU
THƯA RẰNG TÔI Ở ĐẦU CẦU CHỮ Y
THÁNG TƯ NĂM ẤY TÔI ĐI
VIẾT TRANG LỊCH SỬ HÙNG BI MỘT THỜI
 
THÁNG TƯ NĂM ẤY CỦA TRỜI
CŨNG LÀ CỦA ĐẤT,CỦA NGƯỜI PHIÊU DU
THÁNG TƯ NĂM ẤY MỊT MÙ
MÀ NÊN TRANG SỬ-NGÀN-THU RỠ RÀNG
TÔI NẰM LẠI Ở BÊN ĐÀNG
NGƯỜI ƠI XIN CHỚ PHŨ PHÀNG QUÊN TÔI !...


PHỐ HÓP MỘT NGÀY BUỒN