Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU
 
(CHO EM TRAI TÔI -LIỆT SĨ NGUYỄN DUY THÍNH HI SINH TẠI QUẢNG NAM 3-5-1969 ,CHƯA TÌM THẤY PHÂN MỘ)

 BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU 
TỜ GIẤY BÁO TỬ Ố MÀU THỜI GIAN
MÊNH MÔNG MẶT TRẬN PHÍA NAM
ĐÁT TRỜI RỘNG THẾ BIẾT LÀM SAO ĐÂY

TÌM KIM ĐÁY BỂ BAO NGÀY
LẦN ĐƯỜNG TÌM ĐẾN " ÔNG THẦY" MỘT PHEN
CỒN-KHE ĐIỆN-NGỌC ĐÀO LÊN
CỐT XƯƠNG CHẲNG THẤY-CHỈ TUYỀN CÁT KHÔ

EM ĐI TỪ BẤY ĐẾN GIỜ
BỐN MƯƠI NĂM LẺ BẾN BỜ NỔI TRÔI
HAY LÀ EM ĐÃ VỀ TRỜI
THEO CHÂN THÁNH-GIÓNG CHO ĐỜI KHÓ QUÊN

QUẢNG NAM,6-2010