Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Huyền Trân Tình Sử
Huyền Trân đang độ ngát hương xuân
Vâng mệnh vua cha lấy Chế Mân
Những tưởng giao duyên và kết nghĩa
Nào ngờ lỡ bước với sa chân
Giải lời hẹn ước đau lòng chúa
Giữ nghĩa bang giao chết mĩ nhân
Món của hồi môn thành món nợ
Sự đời được,mất dễ đâu cân ?