Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

VŨ GIANG HỌA THƠ TRẦN TẾ XƯƠNG

Vu GiangThanh Dạ Nguyễn đã được tag trong hình ảnh của Vu Giang trên dòng thời gian của Tac Tran.
HOẠ THƠ CỤ
TRẦN TẾ XƯƠNG (TÚ XƯƠNG)
Bài xướng : THÚ CÔ ĐẦU


Cái thú cô đầu nghĩ cũng hay
Cùng nhau dan díu mấy đêm ngày
Năm canh to nhỏ tình dơi chuột
Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây
Êm ái cung đàn chêm tiếng hát
La đà kẻ tỉnh dắt người say
Thú vui chơi mãi mà không chán
Vô tận kho trời hết lại vay
-----------------------
THÚ CHƠI FACE
(Hoạ thơ cụ Trần Tế Xương)
Vũ Giang

Cái thú chơi face cũng thấy hay
Ngồi ôm cái máy suốt nguyên ngày
Ban trưa tám chuyện, trêu em gió
Tối đến làm thơ, ghẹo chị mây
Mạng ảo thân giao mời uống rượu
Tình face gắn kết chúc nhau say
Trở thành tri kỷ trong bè bạn
Góp vốn cùng chơi chẳng nợ vay.

Vũ Giang