Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

VẦN THƠ BẠN TẶNG


Nhà em mở cửa rộng quanh năm
Đón anh đón khách lui tới thăm
Duyên thơ đưa đẩy giòng tâm sự
Vui buồn ngày tháng hết băn khoăn.


Hoa Hồng Vân

Gửi anh Thanh Dạ Nguyễn