Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

THƠ MỜI HỌA của ĐĂNG CANG

  
Ảnh của Đỗ Đăng Cang.
 
 
TƯỞNG NIỆM NHÀ VĂN TÔ HOÀI
Thơ mời hoạ


Tô Hoài vĩnh biệt thế gian này
Để lại muôn đời tác phẩm hay
"Truyện kí dế mèn" luôn nổi tiếng
"Vợ chồng A Phủ " mãi mê say
Cả đời dốc lực nền văn hoá
Trọn kiếp lao tâm lẽ thẳng ngay
Kính cẩn dâng hương ta tưởng niệm
Chúc Người an lạc cõi Trời Mây

2 giờ sáng 10-7-2014