Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

THƠ DUY SON (TRÊN FB)

HÓA VÀNG *
 
Ta như ăn phải
bùa yêu
Thế nên từ sáng
Đến chiều ngu ngơ
Đêm đêm
Lại thích làm thơ
Gửi lên “phây búc”…
Ngồi chờ em xem
Trả lời - em bảo
“Không thèm”
Vậy là thơ ế - ta đem
“Hóa vàng”


* Tựa đề gốc là ĐỐT .Thanh Dạ sửa lại