Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

TA SỢ


Ta sợ mẹ cha bởi hám giàu
Đem đồ gia-bảo đến Cai-nâu*
Cháu con ngơ ngác tìm lưng vốn
Chỉ thấy trong hòm cái bóng trâu**

Ta sợ vợ ta đẹp,lại giòn
Trẻ trung,vạm vỡ,thích đông con
Ta không qua nổi thời trăng mật
Thị sẽ ra đường ngóng nước non

Ta sợ con ta chỉ hám chơi
Hám ăn,hám mặc,hám đua đòi
Cha nghèo,mẹ túng không cần biết
Ông yếu,bà đau chẳng ngó coi

Ta sợ mọi người cứ nịnh ta
Rằng ta đức độ,lại tài ba
Ta nghe,ta sợ mình tin thật
Mắt nhắm hai bên tựa chú gà***

Ta sợ xuân già đến quá nhanh
Bao nhiêu hoài bão chửa lên xanh
Nợ đời chồng chất chưa hoàn trả
Chết xuống âm ti vẫn bị hành!...

------------
*casino:sòng bạc
**tham bong bóng bỏ bọng trâu-thành ngữ vn
***cáo lừa gà:Anh cứ nhắm cả hai mắt vào mà gáy thì hay hơn chỉ nhắm một mắt.Gà làm theo;Nên bị cáo ăn thịt THANH DẠ -RUOULANGHOP