Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011


TRÁCH NHAU

Sao em cứ trách anh
Rằng anh hay uống rượu
Sao em không chịu hiểu
Rằng lòng anh cô đơn

Cứ suốt ngày giận hờn
Vì lẽ anh uống rượu
Nếu mà em muốn hiểu
Hãy hóa thành rượu đi

5-2008 / T.D