Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

LỜI VỢ -NHÂN NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10-1930

LỜI VỢ
( vợ là sắc chỉ vua ban ;
Nói sao làm vậy;Khỏi bàn đúng,sai !)

Anh không chỉ của Anh
Của hai bên BỐ,MẸ
Của EM và BỌN TRẺ
Của BẠN BẦU quen thân
Của HỌ HÀNG xa gần
Của XÓM,THÔN,LÀNG NƯỚC…

VÌ THẾ-ANH KHÔNG ĐƯỢC
QUÊN RẰNG MÌNH LÀ AI !

thanhdalanghop 10-2011