Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

nhớ BẾN HÀN xưa -nơi đang có dự án bắc cầu TẦM CỠ QUỐC GIA


NHỚ BẾN HÀN XƯA

Bến xưa lạnh lẽo,điêu tàn
Nên chi gọi BẾN-ĐÒ-HÀN;Người ơi
Dòng sông chảy xiết bao đời
Gió đông thổi cứng bãi bồi,bờ đê
Thân cò, thân vạc đi,về
Tiếng gọi đò tắt thảm thê giữa dòng
Tiếng gọi không sang được sông
Và ông lái điếc lưng còng thở than
Bến xưa lạnh lẽo,điêu tàn...

BẾN HÀN 9-2007   THANH DẠ

*BẾN HÀN nối XÃ HÀN - GIANG (T.P HẢI-DƯƠNG) với XÃ THƯỢNG-ĐẠT ( HUYỆN NAM-SÁCH)  TRƯỚC ĐÂY