Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

HỎI NGƯỜI Ở ĐÂU ?
 (nhắn tìm Nguyễn Khắc Nguyệt)

Đang vui với “bạn bè tôi”
Tự nhiên “mất dạng”-Hỏi người ở đâu
Hay từ cái đận “có dâu”
Chân chạy còn mỏi,tóc râu còn phờ
Nhưng mà từ bấy đến giờ
Sắp tròn “một nguyệt”-Văn thơ chưa hồi ?

Hãy về lại XÓM , ông ơi
Ông ở đâu ?Để hội chơi mong chờ !

  Thay mặt những bạn bè ở xóm tri ân- av