Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

MẦU CHỜ ĐỢI


MẦU CHỜ ĐỢI

Thêm chú thích
Ngày mùa đông như bị kéo dài ra
Sáng,trưa,chiều...như không còn ranh giới
Trời cứ trắng một mầu chờ đợi
Ánh thiều quang chói lọi chửa quay về !

Phố Quê
chờ đợi ê chề
17/01/2017
THANH DẠ