Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

THƠ VỤN VỀ TÌNHKhông có văn bản thay thế tự động nào.


1. Nếu không yêu được một người
Thì rồi suốt cả cuộc đời cô đơn
2. Yêu nhau còn tính thiệt hơn
Thì rồi cũng lại cô đơn suốt đời
3.Tình yêu đâu phải trò chơi
Như con bươm bướm đậu rồi lại bay
4.Tình yêu nắm ở trong tay
Nếu không biết giữ, có ngày lại rơi
5. Tình yêu không nói bằng lời
Mà bằng tiếng đập ở nơi tim mình
6. Yêu người từ dáng, đến hình
Phải yêu được cả tính tình của nhau !
7. Tình yêu có cả nỗi đau
Nếu biết chịu đựng, mới lâu, mới bền
8. Tình yêu là thứ khó quên
Chia xa rồi, vẫn ở bên, thầm thì...!
9. Tự mình không đổi mới đi
Aí Tình, Aí Tiếc...cái gì cũng...HAN (RỈ) !
Phố Quê
27/1/2015 T.D