Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

LỜI KHẤN TÁO CÔNG

LỜI KHẤN TÁO CÔNG

Ngày mai ông Táo chầu Trời
Chúng con xin gửi mấy lời cầu sau
Sao cho nước mạnh, dân giầu
Gia đình hạnh phúc, sắc mầu sáng tươi
Gặp ai cũng nở môi cười
Hòa bình, hữu nghị,người người yêu nhau !


Phố Quê 19/01/2017(22/chạp/BT)
THANH DẠ NGUYỄN