Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

NHÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP PTTH TOÀN QUỐC 01 - 04/7/2016

DẶN CHÁU ĐI THI
Thi VÀO, rồi lại Thi RA
Đầu đuôi trót lọt...mới là Người Ngoan
Có Chí Vượt Mọi Gian Nan
Rồi ra hãy tính Làm Quan, Làm Giầu !
Phố Quê Ông Cháu Chăn Trâu
03/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN