Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

BUỒN ...

NHỚ VỀ TỤC NGỮ, CA DAO :
"Tin BỢM mất BÒ
Tin BẠN mất VỢ, nằm co một mình"
(Tục ngữ Việt Nam)

BUỒN !...
Bạn hữu...đôi khi cũng thấy buồn
Cái đầu suy nghĩ kiểu CON BUÔN
Miệng thì ngọt mật "Cùng nhau lợi "
Tay cướp phần to, chân "phắn" luôn !
Phố Quê Một Phút Não Nề
02/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN