Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

LỘC VỪNG LẠI NỞ...


   LỘC VỪNG LẠI NỞ
   Lộc Vừng lại nở sớm nay
   Thay lời tôi chúc ĐIỀU MAY đến NGƯỜI
   Quên RỦI RO,để MỈM CƯỜI
   Đón ngày mai SÁNG HƠN MƯỜI HÔM NAY !
   Phố Quê lại có niềm say
   05/7/2016 THANH DẠ