Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

GỬI CHÚ BA TẦU

BÀI HỌC THÀNH CÔNG
(gửi Tập Cận Bình)

Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa
Có ba điều ấy ắt là thành công
Nhân hòa như Sóng Biển Đông
Sao ngài có mắt...mà không thấy gì ? !

Phố Quê nhếch mép cười khì
12/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN