Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

VŨ ĐIỆU VỊT QUAY

Này đây Vũ Điệu Vịt Quay
Ta nhìn chóng mặt như say...cuộc tình
Người rằng : Đây Vịt Bắc Kinh
Ta ngờ Vịt Cỏ Vân Đình cũng nên !

Phố Hóp 28/7/2015
THANH DẠ