Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

ĐÔI KHI...

ĐÔI KHI CŨNG BUỒNĐã sinh ra ở cõi đời
Cũng là đạp đất, đội trời mà đi
"Cõi trần là Cõi Vô Vi"
Nghe người nói vậy; Đôi khi cũng...buồn !

Phố Quê - Những Ngày Vu Lan
23/8/2015 - 10/7/Ât Mùi
THANH DẠ NGUYỄN