Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

SAU MƯA...


Sau mưa lá rụng, hoa rơi
Sau mưa, trời vẫn trắng trời, trắng mây
Lắng nghe thời tiết ngày ngày
Lòng mong mỏi có một mai thuận hòa !

Phố Quê 30.8.2015
THANH DẠ