Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

NGHĨ VỀ THỜI TIẾT
Nghĩ về Cái Sự Đổi Thay
Thì Thằng Thời Tiết là hay thất thường
Phải chăng không chịu tới trường
Cho nên tính nó ẩm ương thế này ? !

Phố Quê 27/8/2015
THANH DẠ NGUYỄN