Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

NGHĨ GÌ


Mỗi giây phút trôi qua, là đất trời đã khác
Vẻ đẹp hôm xưa, nay chẳng đẹp nữa rồi
Muốn lớn mạnh, rắn phải mau lột xác
Muốn nên tiên phải chọn kiếp luân hồi !

Phố Quê 31/8/2015
THANH DẠ