Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

NGHĨ VỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN - BIÊN

NGHĨ VỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN – BIÊN
Những chiến tích của Một Thời Oanh Liệt
Hóa tượng đồng, bia đá gửi ngàn năm
Những đồng, đá rỉ mòn cùng khắc tiết
Chỉ mãi còn khi tạc ở lương tâm !


Phố Quê 04/5/2015
THANH DẠ