Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

CẢM XÚC THÁNG TƯ 2015

CẢM XÚC THÁNG TƯ 2015Đời ta có một Tháng Tư
Ngày 30 ấy – giấc trưa đổi đời
Non sông sáng đất, sáng trời
Cờ bay đỏ mắt, đỏ lời hoan ca

Bao nhiêu mất mát, xót xa
Bao nhiêu nặng nhọc ngỡ đà rụng rơi
Ba mươi năm – nửa cuộc đời
Hầm kèo, hang đá…nói lời hiên ngang !

Nhớ về ngày tháng sang trang
Bi hùng đổi lấy vinh quang vĩnh hằng
Có gì hơn ? Có gì bằng ?
Bắc Nam chung một vừng trăng hòa bình ?

Phố Quê 22/4/2015

THANH DẠ