Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

NGHĨ VỀ...HOA
Dẫu bé, Hoa vẫn là Hoa !*
Dù to thì cũng gọi là Bông thôi
Hoa nào giữ mãi thắm tươi
Hoa nào sáng mãi nụ cười trong ta

Ôi, đời thật lắm sắc hoa !
 Ta thì mũi nghẹt, mắt nhòa...còn đâu !

Phố Quê
một ngày long thể bất an -
 30/11/2014 TDN