Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

VỊNH QUỲNH HOAVỊNH QUỲNH HOA
(gửi tặng Hồng Nhan Tri Kỷ)
 Ấp ủ bao ngày, hẹn tối nay
Cho người quân tử thỏa niềm say
Xiêm y nõn trắng lung linh mở
Hương nhụy lừng thơm chất ngất ngây
Cứ ngỡ lạc vào nơi cõi mộng
Lại ngờ đã đến chốn cung mây...
Quỳnh hoa như bạn tình tri kỷ
Chỉ nở đêm thanh; Chẳng nở ngày !


Làng Hóp 12h25, 27-6-2013 T.D