Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

LÀ...CHẾT NHÀ THƠ !GHEN
                               Thơ tình có lắm chữ “EM”
                           Để vợ nhìn thấy, nổi ghen lạ lùng
                            Mưa dong, gió giật đùng đùng
                        Thị mà “bỏ chồng” là...chết nhà thơ !
                                              Hơ hơ...

                                                               Phố Quê 30/11/2014
                                                          một ngày long thể bất an . 
                                                                          T.D