Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT... HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CUỐI NĂM


Hội nghị tổng kết cuối năm
Kiểu gì cũng cứ phải "măm" thịt cầy !


Làng Hóp  28/12/2014  TDN