Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

CÂY KHẾ MÙA ĐÔNG

CÂY KHẾ MÙA ĐÔNG


Đông tàn, khế vẫn còn sai
Phượng Hoàng chẳng tới, không ai thèm về
Khế buồn khế rụng tái tê
Người buồn, người nhớ ủ ê...hỡi người !

Phố Quê 27/12/2014 TDN